Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ἐκπομπὴ ἀφιέρωμα στὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ


Ἐκπομπὴ μὲ θέμα τὸν Σοδομισμό (Β΄ Μέρος)


Ἐκπομπὴ μὲ θἐμα τὸν Σοδομισμό (Α΄ Μέρος)


Ἐκπομπὴ ἀφιέρωμα στὶς Πρεσβυτέρες


Ἐκπομτὴ ἀφιέρωμα στὴν Ἐλεημοσύνη


Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Ἐκπομπὴ 22α: Περὶ Παραδείσου


Ἐκπομπὴ 21η: Ἅγιος Χαράλαμπος


Ἐκπομπὴ 20η: Ἁγία Σοφία, ἡ μήτηρ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου


Ἐκπομπὴ 19η: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης


Ἐκπομπὴ 18η:Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις


Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Ἐκπομπὴ 7η: Ἅγιος Νεκτάριος

Ἐκπομπὴ 6η: Ἅγιος Ἰωάννης Χοζεβίτης

Ἐκπομπὴ 5η: Ἅγιος Κοσμᾶς Μαϊουμὰ - Β΄ μέρος

Ἐκπομπὴ 4η: Ἅγιος Κοσμᾶς Μαϊουμὰ - Α΄ μέρος