Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ Σαββαϊτικοῦ Συναξαρίου (Ἄγγελοι τῆς Ἐρήμου). Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου